Loading...

Zásady zpracování osobních údajů

1. Spolek Fotograf 07 z.s., se sídlem Jungmannova 19/7, 110 00 Praha 1, IČ: 28561236, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 18277 (dále též jen „spolek Fotograf“) zpracovává následující osobní údaje: jméno a příjmení, e-mail, a to pro potřeby své činnosti a aby Vám mohl zasílat aktuální informace související s činností spolku a s internetovými stránkami fotografgallery.cz, fotografmagazine.cz a fotografestival.cz.

2. Se zpracováním osobních údajů uvedených v bodě 1 shora udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu na adresu info@fotografnet.cz nebo dopisu na adresu Jungmannova 19/7, 110 00 Praha 1. Stejně tak máte právo požadovat po spolku Fotograf informace, jaké Vaše osobní údaje spolek zpracovává, požadovat vysvětlení týkající se zpracování osobních údajů a jeho účelu, vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat výmaz těchto osobních údajů a v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na spolek Fotograf nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

3. Osobní údaje bude spolek Fotograf zpracovávat po dobu trvání činnosti spolku, nejdéle však po dobu 10 let. Osobní údaje považuje spolek Fotograf za důvěrné a nebude je bez Vašeho souhlasu coby subjektu údajů či zákonné povinnosti dané příslušnými právními předpisy předávat třetím osobám. K osobním údajům budou mít kromě spolku Fotograf přístup pouze zpracovatelé osobních údajů, kteří poskytují požadované záruky a jejichž zpracování splňuje požadavky dle platných právních předpisů k ochraně osobních údajů a kteří zajišťují náležitou ochranu osobních údajů a práv fyzických osob coby subjektů údajů.

4. Tímto udělujete svůj výslovný souhlas spolku Fotograf 07 z.s., se sídlem Jungmannova 19/7, 110 00 Praha 1, IČ: 28561236, zapsanému ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 18277, aby ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a souvisejících právních předpisů zpracovával Vaše osobní údaje: jméno a příjmení, e-mail.

Kontakt


Fotograf Festival pořádá
Fotograf 07 z.s.
Jungmannova 7
Praha 1, 110 00
info@fotografnet.cz
+420 222 942 334

Tereza Rudolf
umělecká ředitelka & kurátorka
tereza.rudolf@fotografnet.cz

Sandra Fargula
managerka festivalu
sandra.faragula@fotografnet.cz

Jan Hladoník
PR & Marketing
jan.hladonik@fotografnet.cz
+420 773 020 103


Markéta Mansfieldová
kurátorka
marketa.mansfieldova@fotografnet.cz

Elisabeth Pichler
kurátorka
elisabeth.pichler@fotografnet.cz

Tereza Vacková
Media Relations
tereza.vackova@fotografnet.cz
+420 605 709 741

Světlana Malinová
produkce
svetlana.malinova@fotografnet.cz

Viktorie Vítů
asistentka ředitelky & edukativní program
viktorie.vitu@fotografnet.cz

Tomáš Vobořil
asistent
tomas.voboril@fotografnet.cz

Nikola Schnitzerová
guest service
nikola.schnitzerova@fotografnet.cz

Pavel Matěj
technická produkce
pavel.matej@fotografnet.cz

Marie Rozmánková
finance a administrativa
marie.rozmankova@fotografnet.cz

Adéla Vosičková, Dita Havránková, Jan Kolský
fotodokumentace

Bronislav Musil
grafický design

Aleš Loziak
webmaster
ales.loziak@fotografnet.cz

Ian Mikyska, Lenka M. Čapková, Františka Blažková
překlady


Archiv

O Festivalu

Fotograf Festival se zabývá průniky fotografie a současného umění – stejně jako partnerské projekty Fotograf GalleryFotograf Magazine. Hlavní část festivalu probíhá v průběhu října a obvykle představuje aktuální téma skrze skupinové i samostatné výstavy, připravené ve spolupráci s přizvanými domácími a zahraničními kurátory a s pražskými galeriemi. Výstavní program doplňuje série diskuzí, artist talks,  site-specific akcí, výstav ve veřejném prostoru, projekcí a komentovaných prohlídek. Fotograf Festival je jediný tematicky a kurátorsky koncipovaný fotografický festival v České republice, jehož cílem je propagace média fotografie, jeho širší začlenění do současného umění a do povědomí široké veřejnosti.

Nejen odborné veřejnosti jsou určeny diskuze, na nichž se představují přizvaní odborníci, aby společně debatovali nad aktuálním festivalovým tématem v kontextu vizuálního umění. Cílem Fotograf Festivalu je budovat tradici a novou platformu fotografického festivalu, který zařadí Prahu mezi další významná centra fotografie a vizuálního umění v Evropě. Festival usiluje o přiblížení současného fotografického umění a vytvoření tematicky zaměřeného prostoru pro setkávání širšího publika i odborné veřejnosti z celého světa.

Organizátor festivalu

Záštita festivalu

Mediální partneři

Fotograf Festival pořádá Fotograf 07 z. s. za finanční podpory Magistrátu hlavního města Prahy částkou 600 000 Kč, Ministerstva kultury České republiky a Státního fondu kultury ČR.

Loading...