Loading...

Nikdo sem nepatří víc než vy

V postsocialistických zemích střední a východní Evropy i na bývalém Západě jsme dnes svědky vzestupu nacionalistických, populistických a krajně pravicových tendencí, které se v našich společnostech stále více normalizují. Zavádění diskriminačních opatření je ospravedlňováno vizí jednotného společenství a přijímáno politickou reprezentací. Ve veřejném i virtuálním prostoru je stále více patrné, jak se fyzické i imaginární hranice stávají nepropustnými.

Dvanáctý ročník Fotograf Festivalu zkoumá roli současného umění v konfrontaci s tímto znepokojivým děním a klade si otázku, jak fotografie a pohyblivý obraz přispívají k reprezentaci, pochopení a subverzi těchto politických tendencí a jejich projevů v místech, jejichž jsme součástí. V rámci tematických výstav festival propojuje umělecká díla, jež využívají dokumentárních, mediálně reflexivních i aktivistických přístupů.

Ústřední výstava „Nikdo sem nepatří víc než vy” ve Veletržním paláci Národní galerie představuje umělecké strategie, které zpochybňují nacionalistické narativy i jejich utváření a manipulaci pro kulturní a politické účely. Výstava „Extrémně normální” ve Fotograf Gallery se ptá, jak se vyrovnat s krajní pravicí vizuálními prostředky, zejména ve vztahu k současné fotografii a audiovizuálnímu umění. Vyrovnání se se současnou vizuální přítomností krajně pravicové symboliky ve veřejném prostoru je tématem výstavy „Outlet“ prezentované v galerii Artwall.

Zastoupení nacionálních vyprávění ve veřejném prostoru reflektují díla v Galerie VI PER. Výstava „Sporná místa paměti” zpochybňuje představu univerzálně sdíleného národního odkazu. V Galerii Jelení je otevřen sdílený prostor, kde uskupení Office vyzývá návštěvníky k rozvíjení „Praxe sounáležitosti”. Mimo Prahu hledá „Společnou základnu“ (Common Grounding) také výstava v Galerii Hraničář, která zohledňuje specifický kontext města Ústí nad Labem. Ve spolupráci s etc. galerií představuje festival audiovizuální tvorbu, která využívá svou důkazní sílu k potírání represivních ideologií.

Festival spojuje místní a mezinárodní umělecké polohy a dává prostor různým uměleckým strategiím, perspektivám a specifickým kontextům. Srovnání vystavených děl umožňuje vnímat jejich společné rysy i specifika, což dovoluje reflektovat naši vlastní situovanost. Tímto způsobem se festival snaží vytvořit propojená prostředí, kde mohou být umělecké a teoretické přístupy sdíleny a diskutovány s publikem.

Festival, jehož kurátorkami jsou Markéta Mansfieldová, Elisabeth Pichler a Tereza Rudolf, se skládá z výstav, diskurzivních akcí a uměleckých intervencí, které se konají v září a říjnu 2022.

Christina Werner, from the work „Neues Europa“, Neues Europa #3, fineart print on aluminum, 37 x 57 cm, 2013. copyright: Bildrecht Vienna/Christina Werner

Christina Werner, from the work „Neues Europa“, Neues Europa #3, fineart print on aluminum, 37 x 57 cm, 2013. copyright: Bildrecht Vienna/Christina Werner

Program

8. 9.2022  18h Zahájení festivalu

Zahájení Fotograf Festivalu #12 Nikdo sem nepatří víc než vy

Fotograf Gallery
Jungmannova 7, Praha 1
8. 9.2022  18h
Vernisáž

Vernisáž výstavy Extrémně normální

Fotograf Gallery
Jungmannova 7, Prague 1
2022
Výstava

Extrémně normální

Fotograf Gallery
Jungmannova 7, Prague 1
2022
Výstava

Praxe sounáležitosti

Galerie Jelení
Dukelských Hrdinů 500/25A, Praha 7
10. 9.2022  18h Přednáška

Artist talk: Mykola Ridnyi

Fotograf Gallery
Jungmannova 7, Praha 1
13. 9.2022  19h
Vernisáž

Vernisáž výstavy Sporná místa paměti

Galerie VI PER
Vítkova 2, Praha 8
2022
Výstava

Sporná místa paměti

Galerie VI PER
Vítkova 2, Praha 8
14. 9.2022  18h Komentovaná prohlídka

Kurátorská komentovaná prohlídka výstavy Extrémně normální (aj)

Fotograf Gallery
Jungmannova 7, Praha 1
2023
Výstava

Outlet

Artwall
Nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha 7
20. 9.2022  18h Projekce

Projekce: Minority Report

Etc. galerie
Sarajevská 16, Praha 2
22. 9.2022  13h Portfolio review

Portfolio Review

Fotograf Gallery
Jungmannova 7, Praha 1
22. 9.2022  19h
Vernisáž

Vernisáž výstavy Nikdo sem nepatří víc než vy

Veletržní palác
Národní galerie Praha (NGP)
Dukelských hrdinů 47, Praha 7
2023
Výstava

Nikdo sem nepatří víc než vy

Veletržní palác
Národní galerie Praha (NGP)
Dukelských hrdinů 47, Praha 7
23. 9.2022  18h Přednáška

Artist talk: Juliane Jaschnow

Veletržní palác
Národní galerie Praha (NGP)
Dukelských hrdinů 47, Praha 7
24. 9.2022  14h Diskuze

Shromáždění

Acid Coffee
Dukelských Hrdinů 500/25A, Praha 7

Kontakt


Fotograf Festival pořádá
Fotograf 07 z.s.
Jungmannova 7
Praha 1, 110 00
info@fotografnet.cz
+420 222 942 334

Tereza Rudolf
umělecká ředitelka & kurátorka
tereza.rudolf@fotografnet.cz

Sandra Fargula
managerka festivalu
sandra.faragula@fotografnet.cz

Jan Hladoník
PR & Marketing
jan.hladonik@fotografnet.cz
+420 773 020 103


Markéta Mansfieldová
kurátorka
marketa.mansfieldova@fotografnet.cz

Elisabeth Pichler
kurátorka
elisabeth.pichler@fotografnet.cz

Tereza Vacková
Media Relations
tereza.vackova@fotografnet.cz
+420 605 709 741

Světlana Malinová
produkce
svetlana.malinova@fotografnet.cz

Viktorie Vítů
asistentka ředitelky & edukativní program
viktorie.vitu@fotografnet.cz

Tomáš Vobořil
asistent
tomas.voboril@fotografnet.cz

Nikola Schnitzerová
guest service
nikola.schnitzerova@fotografnet.cz

Pavel Matěj
technická produkce
pavel.matej@fotografnet.cz

Marie Rozmánková
finance a administrativa
marie.rozmankova@fotografnet.cz

Adéla Vosičková, Dita Havránková, Jan Kolský
fotodokumentace

Bronislav Musil
grafický design

Aleš Loziak
webmaster
ales.loziak@fotografnet.cz

Ian Mikyska, Lenka M. Čapková, Františka Blažková
překlady


Archiv

O Festivalu

Fotograf Festival se zabývá průniky fotografie a současného umění – stejně jako partnerské projekty Fotograf GalleryFotograf Magazine. Hlavní část festivalu probíhá v průběhu října a obvykle představuje aktuální téma skrze skupinové i samostatné výstavy, připravené ve spolupráci s přizvanými domácími a zahraničními kurátory a s pražskými galeriemi. Výstavní program doplňuje série diskuzí, artist talks,  site-specific akcí, výstav ve veřejném prostoru, projekcí a komentovaných prohlídek. Fotograf Festival je jediný tematicky a kurátorsky koncipovaný fotografický festival v České republice, jehož cílem je propagace média fotografie, jeho širší začlenění do současného umění a do povědomí široké veřejnosti.

Nejen odborné veřejnosti jsou určeny diskuze, na nichž se představují přizvaní odborníci, aby společně debatovali nad aktuálním festivalovým tématem v kontextu vizuálního umění. Cílem Fotograf Festivalu je budovat tradici a novou platformu fotografického festivalu, který zařadí Prahu mezi další významná centra fotografie a vizuálního umění v Evropě. Festival usiluje o přiblížení současného fotografického umění a vytvoření tematicky zaměřeného prostoru pro setkávání širšího publika i odborné veřejnosti z celého světa.

Organizátor festivalu

Záštita festivalu

Mediální partneři

Fotograf Festival pořádá Fotograf 07 z. s. za finanční podpory Magistrátu hlavního města Prahy částkou 600 000 Kč, Ministerstva kultury České republiky a Státního fondu kultury ČR.

Loading...