Loading...

Fotograf Festival vyhlašuje výzvu pro středoškoláky*čky!

Letošní ročník Fotograf Festivalu zkoumá roli současného umění vzhledem k vzestupu nacionalistických, populistických a krajně pravicových tendencí, které se v naší společnosti postupně čím dál více normalizují. Zároveň se ptá, jakým způsobem fotografie a pohyblivý obraz přispívají k reprezentaci, pochopení či subverzi těchto politických tendencí v prostoru, kam patříme.

V rámci doprovodného programu festivalu vyhlašujeme výzvu směřovanou mladé generaci.

Kam patříme? A s kým?

VÝZVA: Společně se zaměříme na aktuální diskriminující tendence ve společnosti, na to, jak a proč jsou lidé a skupiny osob vylučovány ze společenství kvůli své barvě pleti, pohlaví, víře či jiným rysům, kterými se odlišují od většiny. Bude nás zajímat, jak se k těmto tendencím má umění – jak je zachycuje, umožňuje pochopit a nebo kriticky reflektovat. Z čeho tyto tendence pramení? A jak se k nim máme vztahovat my?

Workshop sestává ze dvou sobotních setkání v Praze (1. 10. a 22. 10.) a jedné konzultace (5. 11., dle domluvy online či naživo v Praze) pod vedením lektorky či lektora. Navážeme na komentované prohlídky festivalových výstav a postupně se zaměříme jak na samotné společenské a politické tendence, tak na to, jak jsou reflektovány v dílech zastoupených na výstavách. Naším cílem bude zaujmout vlastní stanovisko a to komunikovat prostřednictvím vlastního díla libovolné povahy (fotografie či video/krátký film jsou vítanými médii) reflektujícího výše nastíněné úvahy. Výsledná díla budou prezentována v rámci festivalu 26. 11. v Korzu Veletržního paláce.

Zúčastnit se mohou tří-pětičlenné skupiny středoškolských studentů,případně je možné sestavit skupinu, ve které středoškoláky doplní žáci vyšších tříd ZŠ.

Jako přihlášku připravte krátké představení členů skupiny (text, foto, video…), ze kterého bude patrné, proč o účast ve workshopu stojíte a co si od ní slibujete. Pošlete ji do pátku 23. 9. na email viktorie.vitu@fotografnet.cz, vaši účast potvrdíme do neděle 25. 9. (kapacita workshopu je omezená).

Fotograf Festival EDU
vzdělávací workshop na téma diskriminujících tendencí
výzva pro studenty*ky SŠ
Přihlašte se do 23. 9.

Kontakt


Fotograf Festival pořádá
Fotograf 07 z.s.
Jungmannova 7
Praha 1, 110 00
info@fotografnet.cz
+420 222 942 334





Tereza Rudolf
umělecká ředitelka & kurátorka
tereza.rudolf@fotografnet.cz

Sandra Fargula
managerka festivalu
sandra.faragula@fotografnet.cz

Jan Hladoník
PR & Marketing
jan.hladonik@fotografnet.cz
+420 773 020 103


Markéta Mansfieldová
kurátorka
marketa.mansfieldova@fotografnet.cz

Elisabeth Pichler
kurátorka
elisabeth.pichler@fotografnet.cz

Tereza Vacková
Media Relations
tereza.vackova@fotografnet.cz
+420 605 709 741

Světlana Malinová
produkce
svetlana.malinova@fotografnet.cz

Viktorie Vítů
asistentka ředitelky & edukativní program
viktorie.vitu@fotografnet.cz

Tomáš Vobořil
asistent
tomas.voboril@fotografnet.cz

Nikola Schnitzerová
guest service
nikola.schnitzerova@fotografnet.cz

Pavel Matěj
technická produkce
pavel.matej@fotografnet.cz

Marie Rozmánková
finance a administrativa
marie.rozmankova@fotografnet.cz

Adéla Vosičková, Dita Havránková, Jan Kolský
fotodokumentace

Bronislav Musil
grafický design

Aleš Loziak
webmaster
ales.loziak@fotografnet.cz

Ian Mikyska, Lenka M. Čapková, Františka Blažková
překlady


Archiv

O Festivalu

Fotograf Festival se zabývá průniky fotografie a současného umění – stejně jako partnerské projekty Fotograf GalleryFotograf Magazine. Hlavní část festivalu probíhá v průběhu října a obvykle představuje aktuální téma skrze skupinové i samostatné výstavy, připravené ve spolupráci s přizvanými domácími a zahraničními kurátory a s pražskými galeriemi. Výstavní program doplňuje série diskuzí, artist talks,  site-specific akcí, výstav ve veřejném prostoru, projekcí a komentovaných prohlídek. Fotograf Festival je jediný tematicky a kurátorsky koncipovaný fotografický festival v České republice, jehož cílem je propagace média fotografie, jeho širší začlenění do současného umění a do povědomí široké veřejnosti.

Nejen odborné veřejnosti jsou určeny diskuze, na nichž se představují přizvaní odborníci, aby společně debatovali nad aktuálním festivalovým tématem v kontextu vizuálního umění. Cílem Fotograf Festivalu je budovat tradici a novou platformu fotografického festivalu, který zařadí Prahu mezi další významná centra fotografie a vizuálního umění v Evropě. Festival usiluje o přiblížení současného fotografického umění a vytvoření tematicky zaměřeného prostoru pro setkávání širšího publika i odborné veřejnosti z celého světa.

Organizátor festivalu

Záštita festivalu

Mediální partneři

Fotograf Festival pořádá Fotograf 07 z. s. za finanční podpory Magistrátu hlavního města Prahy částkou 600 000 Kč, Ministerstva kultury České republiky a Státního fondu kultury ČR.

Loading...